مقالات پژوهشی

 مقاله Report of a new six-panel flow cytometry marker for early differential diagnosis of APL from HLA-DR negative Non-APL leukemia، از جناب آقای دکتر مصلح آبادی و همکاران را در این قسمت مطالعه بفرمایید.