خدمات آموزشی

شبکه آزمایشگاهی رصد

خدماتی به وسعت جامعه آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی رصد با هدف یکپارچه سازی خدمات آزمایشگاهی برای آزمایشگاه های عضو و ارائه خدمات آزمایشگاهی متنوع به مراکز غیر عضو تاسیس شده است تا از این طریق بتواند ارزش افزوده بالاتری را برای مراکز آزمایشگاهی فراهم سازد و از لحاظ کیفی سطح مراکز را ارتقاء داده و همزمان روی کاهش هزینه های آزمایشگاه تمرکز نماید.

جهت آگاهی از خدمات آموزشی موسسه رصد آزما پژوه روی لینک کلیک نمایید. شرکت رصد آزما پژوه

جهت اجرایی شدن منویات فوق، ساز و کار اجرایی آموزش در موسسه رصد آزما پژوه ایجاد شده و با تجهیز کلاس آموزشی و تهیه امکانات مورد نیاز و برگزاری چندین دوره آموزشی و تخصصی، اکنون با هماهنگی و انسجام بیشتر دوره های جدید تدوین شده اند. در گام ابتدایی شبکه آزمایشگاهی رصد قصد دارد تا با یکپارچه سازی آموزش و به روز رسانی پرسنل آزمایشگاه های عضو علاوه بر اینکه گامهای عملیاتی یکپارچه سازی عمیق سیستم را آغاز نماید، الزامات ذکر شده در بندهای 5، 8، 9 و 10 چک لیست ارزیابی آزمایشگاه ها را که از طرف آزمایشگاه مرجع سلامت به صورت ضرورت تعریف شده است را پوشش دهد.

با وجود امکان فوق از این پس مسئولین فنی آزمایشگاه های عضو شبکه طبق برنامه ریزی ارائه شده پرسنل هر قسمت را به دوره های برنامه ریزی شده معرفی خواهند نمود و پرسنل متخصص علاوه بر آموزش مدون، بازآموزی و به روز رسانی اطلاعاتی در ارزیابی های هر دوره شرکت خواهند نمود و در پایان گواهی رسمی همراه با نتیجه ارزیابی به آزمایشگاه ها ارائه خواهد شد. امتیاز دیگر این دوره ارائه محتوای آموزشی به شرکت کنندگان در قالب کتاب های مختلف، جزوات و فایل می باشد.

آزمایشگاه های غیر عضو نیز می توانند با پیش ثبت نام در این دوره ها و عضویت در باشگاه آموزش رصد و دریافت کارت عضویت از تخفیف و شرایط ویژه برخوردار شوند و همچنین مسئولین فنی نسبت به اجرای الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت با بالاترین کیفیت مطمئن باشند.

اعضای گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد جهت اجرای دوره های آموزشی:

 • دکتر محمد فرهادی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
 • دکتر لیلی عارفیان متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
 • دکتر مریم حسینی متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی
 • دکتر سعید مروتی متخصص ژنتیک پزشکی
 • دکتر سید محمد اکرمی متخصص ژنتیک پزشکی
 • دکتر رضا محمدی متخصص بیوشیمی بالینی
 • دکتر جعفر سلیمیان متخصص ایمونولوژی بالینی
 • دکتر عباسعلی ایمانی فولادی متخصص میکروبیولوژی بالینی
 • دکتر علیرضا فلاح دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر سید محمد حسن هاشمی مدنی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر بابک رمضان آقایی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر سید مهدی علوی دکترای علوم آزمایشگاهی
 • دکتر محمد هاشمیان دکترای علوم آزمایشگاهی

جهت آگاهی از محتوای دوره های برنامه ریزی شده برای سال 1397 فایل زیر را دانلود نمایید.

 برنامه آموزشی شبکه آزمایشگاهی رصد

برای آگاهی از جزییات بیشتر با مدیر آموزش شبکه آزمایشگاه رصد و شرکت رصد آزما پژوه با شماره 09213768713 تماس حاصل نمایید و یا به سایت http://rasadazma.com/ مراجعه نمایید.