تامین کالا و مواد مصرفی

شبکه آزمایشگاهی رصد

خدماتی به وسعت جامعه آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی رصد باور دارد با توجه به ثابت بودن تعرفه های آزمایشگاهی در تمامی کشور، کاهش هزینه های موجود مراکز یکی از راه های افزایش راندمان و کارایی آزمایشگاه هاست. از این رو مدیریت دقیق و درست زنجیره تامین مواد و کالاهای مراکز می تواند یکی از راه های خدمت رسانی به مراکز عضو و غیر عضو باشد. شبکه آزمایشگاهی رصد قصد دارد تا به کمک افراد با تجربه این حوزه در آینده نزدیک، مباحث آموزشی مربوط به مدیریت زنجیره تامین را برای آزمایشگاه های عضو و آزمایشگاه هایی که تمایل دارند به اجرا گذارد و تولید و تامین کالاها و مواد مصرفی آزمایشگاه ها را نیز در دستور کار قرار دهد.

شبکه آزمایشگاهی رصد دست متخصصان و کارشناسان این حوزه را برای همکاری می فشارد و ایده های آنها را ارج می نهد.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا تمایل به همکاری َبا شماره 09121958247 تماس حاصل نمایید.