نمونه گیری و خدمات در محل

نمونه گیری رایگان در منزل و محل کار در محدوده آزمایشگاه های شبکه رصد

آزمایشگاه به عنوان بخشی از سیستم خدمات پزشکی و پاراکلینیک موظف است خدماتی درخور شان ارباب رجوع ارائه دهد. یکی از جوانب مهم خدمات آزمایشگاهی که در شبکه آزمایشگاهی رصد نیز ارائه می شود، خدمت مربوط به نمونه گیری آزمایشها در محل و خدماتی از این دست در حیطه آزمایشگاه است.

شبکه آزمایشگاهی رصد با بیش از 15 مرکز آزمایشگاهی مجهز در تهران و با توجه به تجربه بالای نیروی انسانی و درک لزوم ارائه با کیفیت خدمات در محل، آمادگی کامل دارد تا امور مربوط به پذیرش، اخذ نمونه و ارسال نتایج آزمایشها را بدون حضور ارباب رجوع و در محل ایشان انجام دهد. این خدمت برای سازمانهایی که تعدادی از پرسنل آنها نیاز به خدمات آزمایشگاهی دارند، برای افرادی که محدودیت حرکتی دارند، برای افرادی که محدودیت زمان و تردد در شهر پر ترافیک تهران را دارند و در نهایت برای افرادی که قصد دارند تا آزمایشگاه را به شیوه ای متفاوت تجربه کنند قابل ارائه است.

برای دریافت خدمات غیر حضوری از راه های زیر می توانید اقدام نمایید.

  1. تماس با شماره آزمایشگاه 71365 و تماس با داخلی مربوط به هماهنگی نمونه گیری در منزل و محل کار (در صورتی که نیاز دارید تا نزدیک ترین محل از مراکز شبکه آزمایشگاهی رصد را بیابید و خدمت خود را از آنجا دریافت نمایید لطفا لینک زیر را که حاوی اطلاعات مراکز مختلف شبکه آزمایشگاهی رصد است مطالعه نمایید)

 آزمایشگاه های عضو  شبکه آزمایشگاهی رصد 

  1. فرستادن تصویر نسخه به آزمایشگاه از طریق واتس اپ به شماره 
  2. دریافت و نصب اپلیکیشن مخصوص آزمایشگاه رصد (برای کسب اطلاعات بیشتر و دانلود و استفاده اپلیکیشن لینک زیر را مطالعه نمایید)

 اپلیکیشن موبایل  شبکه آزمایشگاهی رصد